Uslužno vođenje Evidencije radnog vremena člana posade vozila u drumskom prevozu kao ključ za povećanje efikasnosti i uštede troškova

Inicijalno, Tahomotive je nastao kao odgovor na potrebe naših korisnika usluga koje se bave uslugama transporta robe i putnika. U upotrebi je od Oktobra 2022, dok je naš stučni tim razvijao aplikaciju i uskladio je u potpunosti sa svim zakonskim odredbama počev od Zakona o radnom vremenu člana posade vozila u drumskom saobraćaju i tahografima, pratećim pravilnicima i podzakonskim aktima.

Tokom 2023 testirana je nadogradnja Tahomotiv aplikacije i alata na kojoj je naš tim predano radio u vidu izrade Izveštaja evidencije radnog vremena kao i integraciji Potvrde o aktivnostima kao poslednji korak kako bi aplikacija bila razvijena u potpunosti.

Danas je Tahomotive kompletno rešenje pomoću kog poslodavac može samostalno da izrađuje kompletnu dokumentaciju na koju je obavezan zakonskim propisima, ali i mnogo više. U svakom momentu poslodavac može da pristupi i izvrši analizu podataka svakog pojedinačnog vozača, da shvati da li iz nekog razloga vozač suviše rizikuje u saobraćaju, obračuna mu radno vreme, dnevnice, ili da njegovo dnevno angažovanje planira na najefikasniji način.

Korišćenjem besplatne mobilne aplikacije na Android uređajima i preko web-a može se omogućiti pristup svakom vozaču kako bi u saradnji sa poslodavcem planirao svoje radno vreme, dok će tokom 2024 godine biti omogućena aplikacija i na iOS uređajima.

U prvim mesecima korišćenja usluge uslužnog vođenja Evidencija radnog vremena naši partneri zabeležili su značajno smanjenje poslovnih troškova. U potpunosti su eliminisali potrebu za kupovinom polovičnih softverskih rešenja za vođenje Evidencije radnog vremena, izbegli  dodatne troškove zapošljavanja kadrova za administrativne poslove i imali punu podršku našeg tima za tehničku podršku kako bi uskladili poslovanje prema zakonskim odredbama.  Kako Tahomotive omogućava svakodnevno praćenje rada vozača, identifikaciju prekršaja i smanjenje mogućnosti da vaša kompanija bude novčano kažnjavana zbog propusta nesavesnih pojedinaca. Dostupnost svih ovih podataka omogućava i edukativni rad sa vozačima koji stiču dragoceno iskustvo korišćenja vozila na najbezbedniji mogući način.

Sama usluga Uslužnog vođenja evidencija radnog vremena sastoji se u redovnom izveštavanju, izradi mesečnih, kvartalih izveštaja kao i redovan izveštaj o prekršajima vozača kako bi se sem podizanja efikasnosti poslovanja, dobila puna usklađenost sa zakonskim odredbama.

Na kraju, smanjenjem troškova, stalno dostupnim analizama rada zaposlenih i njihovom motivacijom i edukacijom, vaša kompanija postaje bolje organizovan tim profesionalaca, što doprinosi opštem unapređenju poslovanja i boljitku svakog člana.

U slučaju dodatnih pojašnjenja kontaktirajte nas kako bismo vam detaljnije objasnili prednosti naše usluge vođenja Evidencije radnog vremena člana posade vozila.

Shopping Basket