POLITIKA PRIVATNOSTI

Smart Automotive Solutions poštuje privatnost korisnika i u potpunosti smo posvećeni zaštiti njihovih ličnih podataka. Ova Politika privatnosti objašnjava kako Smart Automotive Solutions obrađuje informacije o pojedincima, uključujući lične podatke u vezi sa korišćenjem veb stranice www.tahomotive.rs i usluge digitalnog tahografa (“ Usluga”).

Rukovalac (Primalac poverljive informacije) vaših ličnih podataka je Smart Automotive Solutions kome su vaši lični podaci dostavljeni na osnovu ugovornog ili predugovornog odnosa, ili čije Usluge koristite ili nameravate da koristite. Naše kontakte možete videti u odeljku Kontakt informacije.

Smart Automotive Solutions će sa svakim korisnikom Usluge (Držaocem poverljive informacije) dodatno potpisati Ugovor o poverljivosti u kome će ga dodatno informisati o svim obavezama čuvanja poverljivih informacija, pravima, obavezama, načinom obrade poverljivih informacija, uslovima pod kojima se poverljive informacije mogu podeliti sa trećim licima i trećim licima sa kojima se dele poverljive informacije, kako bi korisnik u potpunosti bio upoznat sa svim aspektima obrade njegovih ličnih i poverljivih informacija.

Pristupanjem ovoj veb stranici, njenim korišćenjem ili bilo koje naše usluge, saglasni ste sa uslovima navedenim u ovoj Politici privatnosti, Politici kolačića, Uslovima korišćenja usluge i drugim uslovima i politikama objavljenim na našem veb-sajtu. Ako se ne slažete sa ovom Politikom privatnosti, morate napustiti ovaj veb-sajt i prekinuti svako korišćenje bilo koje naše usluge.

1.1. Smart Automotive Solutions putem Tahomotive platforme prikuplja, generiše i prima informacije na različite načine. Neke od ovih informacija predstavljaju lične podatke.

1.2. Kada otvorite Tahomotive nalog ili iskažete interesovanje za korišćenje naših usluga, pružate nam sledeće informacije koje sadrže vaše lične podatke:

1.2.1. Ime i prezime;

1.2.2. Adresa E-pošte;

1.2.3. Informacije o plaćanju;

1.2.4. Broj telefona;

1.2.5. Adresa za isporuku/fakturisanje;

1.2.6. Sve druge informacije koje date u ovu svrhu.

1.3. Neke informacije mogu biti obrađene dok koristite našu uslugu. U zavisnosti od obima i konfiguracije

Tahomotive usluge, ove informacije mogu sadržati i određene lične podatke o:

1.3.1. Vašem uređaju i pretraživaču (kao što je IP adresa, vrsta pretraživača, verzija softvera itd.);

1.3.2. Digitalni tahograf i aktivnosti vozača (vreme utrošeno na pauze, vreme početka, zaustavljanja i završetka vožnje, trajanje vožnje, kalibracija tahografa, proizvođač tahografa, kalendar odsustva, podaci o kolegama, mogućnost korišćenja alata za obračun troškova itd.);

1.3.3. Vozilo (marka i model vozila, kilometraža, tehničke informacije, itd.);

1.3.4. Digitalna tahografska kartica (organ koji je izdao karticu, informacije o kontrolama, itd).

1.4. Nakon podešavanja vašeg Tahomotive naloga, možete da date neke informacije koje mogu da sadrže lične podatke (kao što su lokacija, vremenska zona, itd.).

1.5. Možete izabrati da integrišete usluge trećih strana u vezi sa određenim aspektima Tahomotive usluge. Usluga treće strane je softver koji se integriše sa Uslugom i vi možete da omogućite ili onemogućite takvu integraciju za svoj Tahomotive nalog. Kada se omogući, relevantni dobavljač usluga treće strane može da deli ili prima određene informacije (uključujući uvoz ili izvoz podataka). Trebalo bi da proverite podešavanja privatnosti ovih usluga trećih strana da biste razumeli koji podaci mogu biti otkriveni.

1.6. Kada posetite naš veb-sajt, možemo da prikupljamo i obrađujemo sledeće informacije koje mogu sadržati vaše lične podatke:

1.6.1. Vaš uređaj i pretraživač;

1.6.2. Vaša IP adresa;

1.6.3. Druge informacije koje se prikupljaju (kolačiće i slične tehnologije koje koristimo). Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na našoj veb stranici tako što ćete pročitati našu Politiku o kolačićima.

2.1. Smart Automotive Solutions će obraditi vaše lične podatke kako bi vam pružio Uslugu, poboljšao je, rešio sve probleme u vezi sa Uslugom koje možda imate i obezbedio da dobijete najbolje moguće korisničko iskustvo.

2.2. Tahomotive prikuplja i obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe:

– da vas registruje za korišćenje Servisa, verifikuje vaš identitet i kreira vaš Tahomotive nalog;

– da bi vam poslali fakture;

– da personalizuje vaše korišćenje usluge na osnovu podešavanja naloga;

– da analizira vaše preferencije ili korišćenje Usluge;

– da komuniciramo sa vama, informišemo vas o usluzi Tahomotive i da vam pružimo podršku u vezi sa Uslugom, odgovorimo na vaša pitanja i obradimo vaše zahteve;

– za poboljšanje Servisa ili za razvoj novih funkcija u okviru Usluge;

– da analiziramo i merimo kako se koristi naša usluga. Na primer, analiziramo podatke o vašem korišćenju Usluge da bismo optimizovali dizajn proizvoda, generisali izveštaje i kreirali statistiku;

– da vam isporučimo personalizovane oglase, promocije i ponude;

– radi zaštite pravnih interesa Tahomotive-a, njegovih korisnika i drugih trećih lica i iz pravnih razloga kao što su npr. sprovođenje naših Uslova i odredbi, sporazuma ili politika, poštovanje svih važećih zakona i pomoć državnim organima pri sprovođenju zakona.

3.1. Smart Automotive Solutions prikuplja i obrađuje vaše lične podatke samo tamo gde imamo zakonsku osnovu. Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka varira u zavisnosti od specifične grupe podataka i svrhe obrade. Imajte na umu da možemo da obrađujemo iste lične podatke za nekoliko svrha istovremeno i po više od jednog pravnog osnova.

3.1.1. Ugovor. U većini slučajeva pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka je ugovorni odnos između Vas kao korisnika Servisa i Smart Automotive Solutions, budući da su nam potrebne određene informacije da bismo zaključili ugovor i ispunili svoje obaveze koje proizilaze iz ovog ugovora.

3.1.2. Zakonska obaveza. U nekim slučajevima, Smart Automotive Solutions obrađuje lične podatke na osnovu zakonskih obaveza, koje nam nameće važeći zakon, kao što su obaveze finansijskog i poreskog izveštavanja, ili ako moramo da odgovorimo u pravnom procesu.

3.1.3. Legitimni interesi. Obrada vaših ličnih podataka je neophodna za ostvarivanje legitimnih interesa Smart Automotive Solutions ili legitimnih interesa trećih lica, uvek obezbeđujući da takva obrada ne preteže nad vašim pravima i slobodama. Na primer, možemo da obrađujemo vaše podatke u marketinške svrhe na osnovu našeg legitimnog interesa za razvoj i unapređenje našeg poslovanja. Ostali legitimni interesi uključuju održavanje Usluge kako bi se zadovoljile potrebe naših korisnika i klijenata, oglašavanje kako bi naša Usluga bila slobodno dostupna korisnicima, otkrivanje i sprečavanje prevare, zloupotrebe, bezbednosnih i tehničkih problema sa Uslugom, ispunjavanje obaveza prema našim partnerima, sprovođenje pravnih zahteva , itd.

3.1.4. Pristanak. Kada se pretplatite na naš blog ili bilten, mi ćemo vam slati informacije. Na primer, naše vesti, promocije ili ponude, na osnovu vašeg pristanka. Imajte na umu da imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku i da se odjavite koristeći vezu za odjavu koja se nalazi u e-mail ili tako što ćete nas kontaktirati.

Smart Automotive Solutions će obrađivati vaše lične podatke sve dok postoji bilo koja od gore navedenih pravnih osnova za obradu podataka. Na kraju ovog perioda, vaši podaci biće obrisani.

5.1. Da bi Smart Automotive Solutions mogao da vam pruži uslugu, sarađujemo sa trećim licima koja nam pružaju različite usluge koje su nam potrebne u redovnom toku našeg poslovanja. Kategorije trećih strana primalaca (obrađivača) ličnih podataka obuhvataju pružaoce usluga hostinga i kolokacije servera, mreže za komunikaciju i isporuku sadržaja, pružaoce usluga bezbednosti podataka, dobavljače usluga naplate i obrade plaćanja, pružaoce usluga otkrivanja i sprečavanja prevara, web analitike, dobavljači usluga distribucije i praćenja e-mail, usluga snimanja sesija, provajderi usluga oglašavanja i marketinga, IT, pravni i finansijski savetnici, između ostalog („Provajderi usluga trećih strana“).

5.2. Pružaoci usluga trećih strana primaju količinu ličnih podataka koja im je neophodna da bi nam pružili traženu uslugu. Smart Automotive Solutions deli lične podatke samo sa onim dobavljačima usluga trećih lica koji su se obavezali da se pridržavaju obaveza navedenih u ovoj Politici privatnosti i važećim zakonima o zaštiti podataka.

5.3. U određenim situacijama, možemo imati obavezu da podelimo vaše podatke sa trećim licima, kada se radi o zakonskoj obavezi ili kada informacije zatraže državni organi.

5.4. Lični podaci koje Smart Automotive Solutions obrađuje mogu se preneti trećim stranama koje se nalaze van Evropske unije. U takvim slučajevima Tahomotive će deliti lične podatke samo sa onim primaocima koji su se obavezali da poštuju neophodne zahteve zaštite podataka i koji su u stanju da obezbede adekvatan nivo zaštite ili su dali adekvatne garancije.

6.1. Imate pravo da zatražite pristup vašim ličnim podacima i da ispravite, izmenite, izbrišete, prenesete ili ograničite upotrebu vaših ličnih podataka tako što ćete se prijaviti na svoj Tahomotive nalog ili kontaktirati nas koristeći navedene kontakt informacije. Pre pružanja informacija, možda ćemo morati da potvrdimo vaš identitet, pa će nam možda biti potrebne dodatne informacije.

6.2. Ako smatrate da smo vaše lične podatke obrađivali nezakonito, imate pravo da podnesete žalbu na navedene kontakt informacije ili nadležnom organu za nadzor zaštite podataka.

6.3. Dostavljanje ličnih podataka je uslov neophodan za dobijanje Usluge i za sklapanje ugovora sa Smart Automotive Solutions.

7.1. Smart Automotive Solutions može povremeno izmeniti ovu Politiku privatnosti, na primer, u slučajevima kada uvodimo nove usluge ili nove funkcije. Izmene i dopune ove Politike privatnosti stupaju na snagu i primenjuju se od trenutka kada su postavljene na ovu stranicu.

7.2. Stoga vam preporučujemo da s vremena na vreme proverite ovu stranicu. Ako nastavite da koristite naše Usluge ili nam na drugi način date lične podatke, nakon sprovođenja izmena ove politike, prihvatate ažurirane uslove Politike privatnosti.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici privatnosti ili našim praksama obrade podataka, ili ako želite da iskoristite neko od svojih prava kao vlasnika podataka u vezi sa vašim ličnim podacima, kontaktirajte nas na:

podrska@tahomotive.rs

office@smartautomotives.rs

Smart Automotive Solutions

Vojvode Stepe 16, Inđija 22320

+381 60 73 000 73