Tahomotive je namenjen vozačima i menadžerima
voznih parkova

Tahomotive je kompletno rešenje za upravljanje podacima vašeg digitalnog tahografa pomoću jednostavne mobilne aplikacije. Čitajte i analizirajte svoje podatke bilo gde i bilo kada!

Budite usklađeni sa Pravilnikom o evidenciji radnog vremena člana posade vozila! Koristite Tahomotive evidenciju radnog vremena vozača!

Tahomotive je namenjen vozačima i menadžerima voznih parkova

Tahomotive je kompletno rešenje za upravljanje podacima vašeg digitalnog tahografa pomoću jednostavne mobilne aplikacije. Čitajte i analizirajte svoje podatke bilo gde i bilo kada!

NOVO! Budite usklađeni sa Pravilnikom o evidenciji radnog vremena člana posade! Koristite Tahomotive evidenciju radnog vremena vozača!

Glavne karakteristike

Usklađenost sa regulativom koja reguliše oblast digitalnih tahografa

Trendovi prekršaja i ocena rizika

Mobilna aplikacija

Analiza vozača

Arhiva preuzetih fajlova

Izveštaj za obračun plata

Troškovi putovanja

Planirajte preostalo radno vreme

Pristup podacima preko API-ja

Evidencija radnog vremena vozača

Tahomotive vam pruža mogućnost da samostalno izrađujete evidencije radnog vremena vaših vozača i osigurava da poštujete zakon.
Budite usklađeni sa Pravilnikom o evidenciji radnog vremena člana posade vozila!

Usklađenost sa regulativom koja reguliše oblast
digitalnih tahografa

Izbegnite rizike da vaši vozači krše propise Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Tahomotive vam omogućava da pratite usklađenost sa digitalnim tahografom, vremena i periode upravljanja vozilom, pauze i odmore. Na taj način ćete smanjiti troškove kazni u slučaju kontrole vaših vozača i ispravnosti rada vaše kompanije.

Direktiva o radnom vremenu

Tahomotive pomaže i u nadgledanju i praćenju opšte Direktive Evropske unije u međunarodnom transportu, kako bi se osiguralo da vozači poštuju zakon i da su ispunjeni minimalni zahtevi u pogledu njihovog zdravlja i bezbednosti.

Trendovi prekršaja
i ocena rizika

Pratite ocenu rizika vozača i sve prekršaje. Steknite uvid u u broj i težinu prekršaja, kao i u to da li se njihov broj povećava ili smanjuje. Ova funkcija vam omogućava da blagovremeno preduzmete mere kako biste izbegli velike kazne i unapredili bezbednost vozača.

Preostalo radno vreme

Tahomotive omogućava automatsko izračunavanje preostalog radnog vremena vozača, kao i praćenje dnevnih i nedeljnih perioda odmora. Sve informacije su prikazane na jednostavnoj kontrolnoj tabli koja pomaže da se na jednostavan način nadgledaju performanse vozača, poboljša proces planiranja rada i bezbednost na putu.

Preostalo radno vreme

Tahomotive omogućava automatsko izračunavanje preostalog radnog vremena vozača, kao i praćenje dnevnih i nedeljnih perioda odmora. Sve informacije su prikazane na jednostavnoj kontrolnoj tabli koja pomaže da se na jednostavan način nadgledaju performanse vozača, poboljša proces planiranja rada i bezbednost na putu.

Pošaljite zahtev
za ponudu

Pošaljite zahtev
za ponudu

Arhiva preuzetih fajlova

Tahomotive će obezbediti siguran prostor za skladištenje rezervnih kopija i upravljanje datotekama tahografa. Jednostavan pristup u bilo koje vreme sa bilo koje lokacije.

Obaveštenja o upozorenjima

Primajte obaveštenja o predstojećim rokovima za preuzimanje datoteka, isteku kartice i datumima kalibracije. Upozorenja putem aplikacije i e-mailom će olakšati proces planiranja rada i obezbediti da se rokovi ne propuste.

Obaveštenja o upozorenjima

Primajte obaveštenja o predstojećim rokovima za preuzimanje datoteka, isteku kartice i datumima kalibracije. Upozorenja putem aplikacije i e-mailom će olakšati proces planiranja rada i obezbediti da se rokovi ne propuste.

Izveštaj za obračun plata

Tahomotive možete koristiti za obračun platnog spiska vozača. Rešenje prikuplja precizne podatke o periodima rada i odmora, razdvaja dnevno i noćno radno vreme i uzima u obzir važne detalje, kao što su zemlje kroz koje je vozač prošao.

Dnevnice

Dnevnice se lako izračunavaju na osnovu početne, krajnje lokacije i smena vozača. Uštedite vreme koje biste utrošili za ručno izračunavanje.

Dnevnice

Dnevnice se lako izračunavaju na osnovu početne, krajnje lokacije i smena vozača. Uštedite vreme koje biste utrošili za ručno izračunavanje.

Pristup podacima
preko API-a

Tahomotive možete koristiti za obračun platnog spiska vozača. Rešenje prikuplja precizne podatke o periodima rada i odmora, razdvaja dnevno i noćno radno vreme i uzima u obzir važne detalje, kao što su zemlje kroz koje je vozač prošao.