Evidencije radnog vremena člana posade vozila

Zakonska regulativa u Srbiji i EU koja se odnosi na upravljanje vozilima koja prevoze robu i putnike puna je ograničenja i pravila koje često i samo vlasnici ovih kompanija i njihovi menadžeri imaju problem da isprate. Dodatni problem predstavlja i ogroman administrativni posao koji neko mora da obavi, što podrazumeva angažovanje dodatnih radnika, ili eksternih pravnih lica i na kraju povećanje troškova, bez garancija da je posao urađen na najbolji način.

Tahomotive je nastao kao odgovor na potrebe naših partnerskih kompanija koje se bave uslugama transporta robe i putnika.

Naša usluga osmišljena je tako da vam olakša poslovanje i smanji sveukupne troškove, bilo da odaberete našu aplikaciju i samostalno izrađujete evidencije, ili odaberete da mi to radimo za vas. Naš stručni tim će se pobrinuti za sve detalje vezane za Evidencije radnog vremena člana posade vozila kako biste se fokusirali na svoje osnovno poslovanje.

Visoki iznosi novčanih kazni za prevoznike koji ne vode Evidenciju radnog vremena i ne čuvaju je dve godine nakon isteka perioda na koji se odnosi su definisani Zakonom. Mi partnerima pomažemo da smanje rizike i potencijalne kazne koje opterećuju njihove kompanije. Vođenje Evidencija radnog vremena zahteva pažljivost i preciznost, a naš stručni tim vam može pružiti efikasnu podršku kako biste bili sigurni da se obaveza obavlja tačno i bez grešaka.

Kontaktirajte nas kako bismo vam detaljnije objasnili prednosti naše usluge vođenja Evidencije radnog vremena člana posade vozila.

Dostupno i iz web pretraživača

Pristupite i pregledajte svoje podatke na računaru ili bilo kom drugom uređaju iz web pretraživača.

Analiza vozača

Trendovi prekršaja i ocena rizika

Mobilna aplikacija

Troškovi putovanja

Arhiva preuzetih fajlova

Izveštaj za obračun plata