ilustracija

NOVO U 2024
Uslužno vođenje Evidencija radnog vremena člana posade vozila u drumskom prevozu kao ključ za povećanje efikasnosti i uštede troškova

Tahomotive je prvo kompletno rešenje dostupno na tržištu pomoću kog poslodavac može samostalno, ili uz pomoć naših stručnih lica, da izrađuje kompletnu dokumentaciju na koju je obavezan zakonskim propisima, ali i mnogo više. U svakom momentu poslodavac može da pristupi i izvrši analizu vožnje svakog pojedinačnog vozača, da shvati da li iz nekog razloga vozač suviše rizikuje u saobraćaju, obračuna mu radno vreme, dnevnice, ili da njegovo dnevno angažovanje planira na najefikasniji način.

Korišćenjem naše besplatne mobilne aplikacije može se omogućiti pristup svakom vozaču kako bi u saradnji sa poslodavcem planirao svoje radno vreme. Na ovaj način i ukupan broj prekršaja svodi se na minimum.

Glavne karakteristike

Uskladite poslovanje sa zakonskim odredbama

U skladu sa Zakonom o radnom
vremenu člana posade vozila u drumskom saobraćaju i tahografima prevoznici su obavezni da vode precizne Evidencije radnog vremena svojih vozača.

Kontrola rada i prevencije grešaka

Tahomotive omogućava svakodnevno praćenje
rada vozača, identifikaciju prekršaja i smanjenje mogućnosti da vaša kompanija bude novčano kažnjavana zbog propusta nesavesnih pojedinaca. Dostupnost svih ovih podataka omogućava i edukativni rad sa vozačima koji stiču dragoceno iskustvo korišćenja vozila na najefikasniji mogući način.

Unapređenje organizacije rada

Smanjenjem troškova, stalno dostupnim analizama
rada zaposlenih i njihovom motivacijom i edukacijom, vaša kompanija postaje bolje organizovan tim profesionalaca, što doprinosi opštem unapređenju poslovanja i boljitku svakog člana.

Smanjenje poslovnih troškova

Korišćenjem Tahomotiva eliminišete potrebu za
kupovinom polovičnih softverskih rešenja i opreme za vođenje Evidencije radnog vremena. Izbegavate i dodatne troškove zapošljavanja kadrova za administrativne poslove, ili angažovanje eksternih firmi koje nikad ovaj posao neće uraditi detaljno kao što to možete sa Tahomotivom.

U svakom momentu možete zatražiti našu asistenciju ili odabrati uslugu
uslužnog vođenja evidencija i dostavljanje Izveštaja

Evidencije radnog vremena člana posade vozila

Zakonska regulativa u Srbiji i EU koja se odnosi na upravljanje vozilima koja prevoze robu i putnike puna je ograničenja i pravila koje često i samo vlasnici ovih kompanija i njihovi menadžeri imaju problem da isprate. Dodatni problem predstavlja i ogroman administrativni posao koji neko mora da obavi, što podrazumeva angažovanje dodatnih radnika, ili eksternih pravnih lica i na kraju povećanje troškova, bez garancija da je posao urađen na najbolji način.

Tahomotive je nastao kao odgovor na potrebe naših partnerskih kompanija koje se bave uslugama transporta robe i putnika.

Naša usluga osmišljena je tako da vam olakša poslovanje i smanji sveukupne troškove, bilo da odaberete našu aplikaciju i samostalno izrađujete evidencije, ili odaberete da mi to radimo za vas. Naš stručni tim će se pobrinuti za sve detalje vezane za Evidencije radnog vremena člana posade vozila kako biste se fokusirali na svoje osnovno poslovanje.

Visoki iznosi novčanih kazni za prevoznike koji ne vode Evidenciju radnog vremena i ne čuvaju je dve godine nakon isteka perioda na koji se odnosi su definisani Zakonom. Mi partnerima pomažemo da smanje rizike i potencijalne kazne koje opterećuju njihove kompanije. Vođenje Evidencija radnog vremena zahteva pažljivost i preciznost, a naš stručni tim vam može pružiti efikasnu podršku kako biste bili sigurni da se obaveza obavlja tačno i bez grešaka.

Kontaktirajte nas kako bismo vam detaljnije objasnili prednosti naše usluge vođenja Evidencije radnog vremena člana posade vozila.