ODMORI NA TRAJEKTU I VOZU

Kao što možda sigurno već znate, na trajektu i vozu možete da koristite odmore. Dalje u tekstu ovog članka pojasnićemo na šta treba da obratite posebnu pažnju kada to radite.

Pun dnevni odmor na trajektu ili vozu

Kao i pre stupanja na snagu Paketa mobilnosti, pun dnevni odmor možete da provedete na trajektu/vozu ukoliko se pridržavate ovih pravila:

• Pun dnevni odmor možete prekinuti najviše dva puta (za ukrcavanje i za iskrcavanje u trajekt/voz);

• Ukupno trajanje prekida ne sme biti duže od 1 sata;

• Uverite se da vreme koje provedete čekajući na ukrcavanje/iskrcavanje bude registrovano kao vreme raspoloživosti. U suprotnom, krevet bi mogao da se računa kao odmor i tako biste planirani dnevni odmor prekinuli više od dva puta;

• Vreme kada pratite vozilo koje se prevozi trajektom ili vozom se ne sme računati i evidentirati kao odmor, osim kada imate pristup ležaju u kabini trajekta ili kušet kolima;

• Pun dnevni odmor na trajektu treba da bude najmanje 11 sati;

• Takođe, možete koristiti i podeljeni dnevni odmor u trajanju od 9 časova, pod uslovom da je tokom tog radnog dana iskorišćen prvi deo tog podeljenog dnevnog odmora u trajanju od najmanje 3 časa;

• Nosite sa sobom račun za korišćenje ležaju u kabini trajekta ili kušet kolima voza u slučaju kontrole;

Pun nedeljni odmor na trajektu ili vozu

Pun nedeljni odmor takođe možete da provedete na trajektu/vozu i da ga prekinete uz jedno specifično pravilo – prvi deo odmora koji provedete na trajektu/vozu mora da traje najmanje 9, odnosno 11 časova. Pristup ležaju u kabini trajekta ili kušet kolima voza takođe moraju biti dostupni tokom nedeljnog odmora. Zahtev da trajekt/voz traje najmanje 9 ili 11 časova automatski diskvalifikuje dosta trajektnih ruta širom Evrope.

Skraćeni dnevni odmor na trajektu ili vozu

Skraćeni dnevni odmor na trajektu/vozu nije dozvoljen.

Skraćeni nedeljni odmor na trajektu ili vozu

Skraćeni nedeljni odmor na trajektu/vozu funkcioniše na potpuno isti način kao i dnevni odmor proveden na trajektu/vozu. Skraćeni nedeljni odmor od najmanje 24 sata možete prekinuti dva puta, najduže 1 čas, da biste se ukrcali i iskrcali sa trajekta/voza. Pristup ležaju u kabini trajekta ili kušet kolima voza takođe moraju biti dostupni tokom skraćenog nedeljnog odmora.

Do sada pravila izgledaju prilično jednostavna, ali naravno postoje neki krajnji slučajevi. Na primer, propis definiše skraćeni nedeljni odmor kao period odmora koji je traje kraće od 45 časova, a više od 24. Propis takođe zabranjuje provođenje punog nedeljnog odmora na trajektu, ako je odmor u vozu/trajektu kraći od 9 ili 11 časova. Ovo dovodi do situacije u kojoj ostatak ne može biti pun ili skraćen prema definicijama.

Način na koji gledamo na ovu situaciju je da imamo skraćeni nedeljni odmor od 45 sati koji ne bi trebalo da bude nadoknađen i zbog toga smo dodali posebnu oznaku – (Skraćeni nedeljni odmor) – nedeljnim odmorima koji pokazuju da li je ovo je pun ili skraćeni nedeljni odmor.

Iako ove promene pravila nisu veoma složene, svakodnevni rad vozača može se lako prekinuti ako vozači počnu da koriste opcije koje ova pravila pružaju. Digitalni i smart tahografi nemaju ugrađene algoritme za rukovanje ovim promenama i mogu dati pogrešna uputstva za vozače o tome kada i koju vrstu odmora treba da iskoriste. Ovaj problem se može rešiti pomoću softvera za analizu tahografskih datoteka kao što je Tahomotive, koji omogućavaju vozačima da u svakom trenutku precizno provere svoju usklađenost sa propisima.

Ukoliko želite da saznate više o Tahomotive platformi, kontaktirajte nas!

Shopping Basket