Izveštaj o proceni rizika koji pomaže kompanijama da upravljaju vremenom rada i odmora vozača

Vreme vožnje, pauze i vreme odmora strogo su regulisani za komercijalne vozače u EU. Razlog je zaštita samih vozača ali i drugih učesnika u saobraćaju. Uredba EC 561/2006 se sprovodi putem redovnih provera tahografa i jedan je od razloga smanjenja smrtnih slučajeva vozača kamiona, koji su smanjeni za 34%, vozača teških tereta za 47% i vozača autobusa za 53%, od 2008. do 2018. godine u EU, prema zvaničnim podacima EU.

Iako je odlično to što putevi postaju bezbednije mesto za sve, zakon takođe znači da u slučaju da se otkriju bilo kakvi prekršaji i vozač i kompanija mogu biti suočeni sa velikim kaznama. U nekim zemljama, teški prekršaji mogu biti kažnjeni i do dve godine zatvora.

Razlike u prekršajima i kaznama

Visina kazni se razlikuju od zemlje do zemlje. Prekršaji se svrstavaju u četiri kategorije: lakši, ozbiljni, veoma ozbiljni i najteži. Razlikuje se i da li su kazne kumulativne ili nisu. Ovo praktično znači da bi u nekim zemljama, ako bi vozač bio uhvaćen u kršenju više delova propisa odjednom, bio kažnjen samo najteži prekršaj, dok bi u drugim sve one bile sabrane u jednu veću kaznu.

Na primer, u Francuskoj je najveća moguća kazna 30.000 evra, međutim, kako u ovoj zemlji ne postoji gornji limit za iznos kazne, teoretski je moguće da se akumulira i više. Primer je jedan belgijski vozač koji je uhvaćen da krši propise u toj zemlji. Više manjih i većih prekršaja obračunati su u kaznu koja je iznosila 11.700 evra i 19 sati čekanja da se vrati na put, dok je njegovo preduzeće uplatilo sredstva.

Statistike Tahomotive-a pokazuje da su većina prekršaja manji i da se lako mogu izbeći. Problem je u tome što je cela oblast veoma opširna sa puno detalja i prilično teška za razumevanje za većinu ljudi. Zbog svog obima je teška za pamćenje. Transportna i logistička preduzeća prinuđena su da pronađu rešenja za efikasne obuke svojih vozača i menadžera, ali i alate koji će pomoći da se izbegnu kazne za prekršaje i podigne bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

*Podaci o prekršajima registrovanim u Tahomotive-u od februara 2019. do februara 2020.

Na sreću, postoje načini da se pojednostavi proces. Jedno rešenje je Tahomotive – sistem koji su dizajnirali stručnjaci za razvoj digitalnih rešenja za logističku industriju.

Iako nudi niz funkcija za rešavanje prekršaja i naknadnih kazni koje su počinili vozači, možda najkorisnija funkcija za menadžere jeste izveštaj o proceni rizika vozača.

Prekršaji se automatski sortiraju prema njihovoj ozbiljnosti i svaki vozač ima ocenu rizika koja mu je dodeljena na osnovu količine i ozbiljnosti prekršaja koje je počinio. Vozači se zatim sortiraju prema njihovoj oceni rizika od najviše do najniže, tako da menadžer može lako da identifikuje sve probleme, kao i da prati trendove ocene rizika tokom vremena i da preduzima neophodne mere.

Pored toga, menadžer takođe može da vidi svaki prekršaj koji su počinili vozači zajedno sa kratkim opisom koji objašnjava šta se dogodilo. Ovim informacijama se može pristupiti otvaranjem celog izveštaja pritiskom na dugme Prikaži ceo izveštaj na kontrolnoj tabli ili na tabli Izveštaji.

Da bi sistem učinili transparentnijim i pomogli vozačima da se poboljšaju, omogućili smo da vozači takođe mogu pristupiti podacima o svojim ličnim tahografskim podacima i pratiti vreme svog rada i odmora preko mobilne aplikacije Tahomotive, kako bi ostali u skladu sa propisima dok su u pokretu.

Koristeći prednost ovog digitalnog rešenja, mnoge kompanije su već promenile način na koji pristupaju čuvanju, upravljanju i analizi podataka svojih tahografa vozača kako bi se uskladili sa regulacijom vremena rada i odmora.

Shopping Basket