ČITANJE I RAZUMEVANJE TAHOMOTIVE GRAFIKONA AKTIVNOSTI

Korišćenje digitalnog tahografa je sastavni deo rada vozača. Tahograf pruža mnogo informacija i vozačima i menadžerima voznih parkova i ključno je razumeti sve podatke. Bez obzira na to da li već neko vreme koristite Tahomotive ili planirate da počnete, o tome koje podatke možete da vidite i šta znače svi grafikoni u sistemu pomoći će vam ovo jednostavno objašnjenje kako biste bolje planirali svoj rad i izbegli kršenje propisa EK i Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima R. Srbije.

Osnovne aktivnosti zabeležene tahografom su centralni element Tahomotive grafikona i mogu se videti i na veb stranici i mobilnoj aplikaciji. Svaka vrsta aktivnosti se prikazuje različitom bojom:

Periodi odmora

Pored osnovnih aktivnosti, Tahomotive prikazuje i interpretirane aktivnosti na grafikonima. Takođe, prikazani su periodi odmora koji su identifikovani kao dnevni i nedeljni periodi odmora:

Dnevni odmori su prikazani u različitim nijansama plave boje, odmah ispod grafikona. Radi bolje preglednosti, skraćeni dnevni odmori takođe uključuju i iskorišćeni broj skraćenih odmora za datu nedelju;

Nedeljni odmori su prikazani u centralnom delu grafikona, u nijansi svetlo plave boje;

● Još jedna tema o kojoj će se raspravljati u nekim od narednih postova na blogu su skraćeni nedeljni odmori. Prikazani su u ljubičastoj boji i nalaze se na istom nivou kao i nedeljni periodi odmora.

Radno vreme

Radno vreme je prikazano na vrhu grafikona, svetlo zelenom bojom. Da bi bilo preglednije i da biste mogli lakše da razumete svoje dnevno vreme upravljanja vozilom, ovaj podatak je takođe uključen u zelenu zonu. Pored toga, ovaj blok sadrži informacije o zemljama početka i kraja smene, koje su predstavljene simbolima ●► i ►●, na isti način na koji se ovi simboli koriste u tahografima. Takođe, na vrhu zelene trake možete videti i skraćenice država u kojima je radno vreme počelo i u kojima se završilo.

Radno vreme

U nekim delovima grafikon primetićete isprekidane zelene i crvene vertikalne linije. Zelene linije predstavljaju periode od 24 časa i 30 časova nakon početka dnevnog radnog vremena. Ove linije vam mogu pomoći da uočite zašto je vaš dnevni odmor prekinut u određenom trenutku. Crvene linije predstavljaju kraj šest perioda od 24 časa, nakon čega je potrebno da napravite sledeći redovni ili skraćeni period odmora.

Status višečlane posade

Status vožnje u višečlanoj posadi je na grafikonu predstavljen sa jednom ili dve crne horizontalne linije. Kada je u slučajevima višečlane posade vaša kartica umetnuta u ležište za vozača, na grafikonu biće prikazana jedna crna linija. Ako je vaša kartica umetnuta u ležište za suvozača, na grafikonu biće prikazane dve crne linije. Postoje situacije kada će vam posedovanje ovih informacija na grafikonima omogućiti da bolje razumete šta se desilo sa vozilom u određenim situacijama.

Događaji

● Umetanje kartice vozača: crna, tanka vertikalna linija sa strelicom okrenutom nadole

● Vađenje kartice vozača: crna, tanka vertikalna linija sa strelicom okrenutom nagore

● Početak dnevnog radnog vremena: ●►

● Kraj dnevnog radnog vremena: ►●

● Prevoz trajektom/vozom: ~ karakter

● Događaji registrovani tahografom: crni uzvičnici na žutoj pozadini

● Greške registrovane tahografom: crni uzvičnici na crvenoj pozadini

Prekršaji

Konačno, došli smo do najzanimljivijeg dela – prekršaja. Oni su prikazani kao obojene zastavice na vrhu grafikona:

Svetloplava zastava predstavlja manji prekršaj;

Narandžasta zastava – ozbiljan prekršaj;

Crvena zastavica – veoma ozbiljan prekršaj.

Nadajmo se da nećete videti crnu zastavu, jer je ovo najozbiljnija kategorija prekršaja. Sve težine prekršaja su kategorisane u skladu sa propisima EK i Zakona Republike Srbije.

Kao što vidite, postoji mnogo korisnih informacija koje Tahomotive pruža kako biste osigurali vašu bezbednost na putu i usklađenost sa međunarodnim i domaćim propisima. Naša mobilna aplikacija ne prikazuje sve dostupne informacije kao web verzija. Ona služi da prikaže najvažnije informacije i podatke koje treba da vidite dok ste na putu, kao što je preostalo vreme vožnje, vreme odmora, aktivnosti, preuzimanja kartice vozača. Kompletnoj analizi podataka dostupna vam je veb stranici www.tahomotive.rs bilo kada i bilo gde. Ukoliko vam i dalje bude bila potrebna pomoć ili savet o tome kako da čitate svoje Tahomotive grafikone, ne oklevajte da nas kontaktirate.

Shopping Basket